4 - Plus de 1200
3 - 980px - > 1199px
2 - 768px - > 979px
1 - 480px - > 767px
0 - 480px

Tononkira Kombitsiky mafana - WILLY

Magnantona malaky saramba,oh miavia malaky manafo o,
Fa agnamasaka tsika androany e
Baly mafagna ny atsika androany e, tsy misy miala fa samy matana e,
Io gadon-kira malaza amintsika, gny mandihy an’azy tsy mifankahita, O ry saramba,
Io kombitsiky mafana, kombitsiky mafana, Io kombitsiky mafana
Malakilaky agnareo tsy ho tara
Io kombitsiky mafana, kombitsiky mafana, Io kombitsiky mafana
Malakilaky ka miagnahana
Aia saramba, eka Aia manafo o, eka ,Aia saramba, eka
Malakilaky agnareo tsy ho tara
Magnantona malaky saramba,oh miavia malaky manafo o,
Fa agnamasaka tsika androany e
Baly mafagna ny atsika androany e, tsy misy miala fa samy matana e,
Io gadon-kira malaza amintsika, ny mandihy an’azy tsy mifankahita
O ry saramba,
Io kombitsiky mafana, kombitsiky mafana, Io kombitsiky mafana
Malakilaky agnareo tsy ho tara
Io kombitsiky mafana, kombitsiky mafana, Io kombitsiky mafana
Malakilaky ka miagnahana
Aia saramba, eka Aia manafo o, eka ,Aia saramba, eka
Malakilaky agnareo tsy ho tara
Aia ramatoa aby e, aia gny rangahy mandihiza aby agnaro,outsé mama, asikany zalahy e Op,op,op
Romby saramba, eka,romboy magnafo o,eka
Io kombitsiky mafana, kombitsiky mafana, Io kombitsiky mafana
Malakilaky agnareo tsy ho tara
Io kombitsiky mafana, kombitsiky mafana, Io kombitsiky mafana
Malakilaky ka miagnahana

Partager kombitsiky mafana

Commenter kombitsiky mafana

Les autres chansons de l'artiste ou du groupe WILLY